ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لیست قیمت تعرفه ی دامنه ها

دامنه
جدید
انتقال
تمدید
.ir
6,000تومان
1 سال
6,000تومان
1 سال
6,000تومان
1 سال
.com
142,000تومان
1 سال
142,000تومان
1 سال
142,000تومان
1 سال
.net
195,000تومان
1 سال
195,000تومان
1 سال
195,000تومان
1 سال
.org
178,000تومان
1 سال
178,000تومان
1 سال
178,000تومان
1 سال
.biz
204,000تومان
1 سال
204,000تومان
1 سال
204,000تومان
1 سال
.info
191,000تومان
1 سال
191,000تومان
1 سال
191,000تومان
1 سال
.co
444,000تومان
1 سال
444,000تومان
1 سال
444,000تومان
1 سال
.me
329,000تومان
1 سال
329,000تومان
1 سال
329,000تومان
1 سال
.club
165,000تومان
1 سال
165,000تومان
1 سال
165,000تومان
1 سال
.eu
148,000تومان
1 سال
148,000تومان
1 سال
148,000تومان
1 سال
.mobi
263,000تومان
1 سال
263,000تومان
1 سال
263,000تومان
1 سال
.cc
428,000تومان
1 سال
428,000تومان
1 سال
428,000تومان
1 سال
.tv
493,000تومان
1 سال
493,000تومان
1 سال
493,000تومان
1 سال
.center
339,000تومان
1 سال
339,000تومان
1 سال
339,000تومان
1 سال
.zone
388,000تومان
1 سال
388,000تومان
1 سال
388,000تومان
1 سال
.company
257,000تومان
1 سال
257,000تومان
1 سال
257,000تومان
1 سال
.city
257,000تومان
1 سال
257,000تومان
1 سال
257,000تومان
1 سال
.click
148,000تومان
1 سال
148,000تومان
1 سال
148,000تومان
1 سال
.vip
207,000تومان
1 سال
207,000تومان
1 سال
207,000تومان
1 سال
.download
214,000تومان
1 سال
214,000تومان
1 سال
214,000تومان
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* پسوند های خاص دارای استثنا هایی می باشند .