نمایندگی هاست لینوکس ایران

پلن 1 - 5000 مگابایت
 • 2 ترابایت پهنای باند ماهیانه
 • 1Gbps
  کارت شبکه
 • لینوکس + کنترل پنل سی پنل + کنترل پنل نمایندگی whm
  سیستم عامل
پلن 2 - 10000 مگابایت
 • 5 ترابایت پهنای باند ماهیانه
 • 1Gbps
  کارت شبکه
 • لینوکس + کنترل پنل سی پنل + کنترل پنل نمایندگی whm
  سیستم عامل
پلن 3 - 15000 مگابایت
 • 5 ترابایت پهنای باند ماهیانه
 • 1Gbps
  کارت شبکه
 • لینوکس + کنترل پنل سی پنل + کنترل پنل نمایندگی whm
  سیستم عامل
پلن 4 - 20000 مگابایت
 • 5 ترابایت پهنای باند ماهیانه
 • 1Gbps
  کارت شبکه
 • لینوکس + کنترل پنل سی پنل + کنترل پنل نمایندگی whm
  سیستم عامل