ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 فروش

برای ارتباط با دپارتمان فروش در خصوص دریافت تخفیف و اطلاع از تعرفه ها وارد این بخش شوید

 پشتیبانی

در صورتی که نیاز به پشتیبانی برای محصولات و خدمات دارید وارد این دپارتمان شوید

 طراحی و توسعه

در صورتی که در زمینه طراحی سایت و توسعه نرم افزار ها نیاز به راهنمایی دارید وارد این دپارتمان شوید

 مالی و حسابداری

در صورتی که تمایل دارید با بخش مالی و حسابداری در ارتباط باشید وارد این دپارتمان شوید

 اداری

امور قرار داد ها و نامه های اداری از این بخش انجام میشود